Home » Featured » Samen tuinieren in de binnentuin

Samen tuinieren in de binnentuin

Vanuit mijn woonkamer kan ik de binnentuin gadeslaan. Omdat dit mijn primaire uitzicht is, kijk ik met grote regelmaat naar de tuin en naar haar ontwikkeling. En wat ik zie doet me deugd; niet alleen zie ik jong en oud genieten van deze tuin, maar ik zie de tuin ook meer en meer groeien en bloeien. Als kind van de lente doet het mij deugd om deze ontwikkeling te zien.
Het is aardig weer -droog- als de eerste tuindag wordt gestart. Op deze dag gaan een aantal mensen die hier wonen aan de slag om de gezamenlijke binnentuin op orde te brengen. De overige bewoners gaan in de weken die volgen ook per toerbeurt aan de slag met de tuin. Vandaag dus de eerste groep.Eerlijk is eerlijk: het gras is nog onvoldoende geprikkeld door de regen om naar buiten te komen. Derhalve is een redelijk dorre, kale, tuin op dit moment het terrein van arbeid. Het harkende en schoffelende gezelschap doet denken aan de klassieke “changgang” die stenen staat te verschuiven. De opbrengst van het vele ploeteren is namelijk vooral steen. De aarde is bezaaid met stenen. Emmers, kruiwagens, worden weggereden. De tuin wordt steeds vriendelijker van karakter, nu de stenen verdwijnen.Na een ochtend harken, kletsen, koffie- en theedrinken is er ruimte voor het gras om zich te laten zien. De stenen zijn verwijderd en het groeien kan beginnen! Alsof het zo had moeten zijn, regent het niet lang daarna. De eerste groene sprieten wagen zich bovengronds.Nu, een aantal weken later, groeit er aardig wat groen uit de aarde. Getuige het enthousiaste vingerwerk dat door deze en gene wordt verricht, is niet alles wat groen is, gewenst. Onkruid stoeit met het gras om voorrang. Het wordt op de eerstvolgende tuindag waarschijnlijk drukker op het gebied van wieden.