Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Wat je nu vindt aan de Klooienberglaan, is het resultaat van acht jaar hard werken, overleggen en ideeën bedenken. Want een mens- en milieuvriendelijk woonproject staat er niet zomaar. Van Trapjeswijk naar MMWT naar De Nooten.

We schrijven 2006 wanneer definitief duidelijk wordt dat de oude, zo typerende Trapjeswoningen in Holtenbroek niet meer te renoveren zijn. Enkele bewoners zijn echter zo gesteld op hun plekje, dat ze besluiten om te gaan verkennen hoe ze het beste terug kunnen komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

> Mensvriendelijk:

  • Een groene woonomgeving waarin sociaal contact (activiteit en gezamenlijkheid) wordt bevorderd, maar waarin ook sprake is van privacy, rust en afzondering. Een diversiteit van bewoners door te bouwen voor verschillende leeftijden, inkomens en samenlevingsvormen.
  • Een gezond binnenmilieu.
  • Een speels en harmonieus ontwerp waarin de visie en ambitie tot uitdrukking komt. De woningen en omgeving vormen een samenhangend geheel. Woningen en omgeving hebben een eigentijdse organische vormgeving, met een eigen gezicht. Een ontwerp waar milieuvriendelijkheid en mensvriendelijkheid een logisch gevolg van is.

> Milieuvriendelijk:

We zijn verantwoordelijk voor onze omgeving, dus het ontwerp wordt duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk. De rode draad hierin is dat erzoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de duurzame energiebronnen en materialen die de natuur ons biedt.

>Muziekwijk:

Dichtbij het Zwarte Water en wijkboerderij De Klooienberg. Wonen op de overgang tussen stad en landschap, dichtbij de stad en toch een beetje buiten wonen. Maar ook op de overgang tussen de hedendaagse Muziekwijk en het tijdloze van de boerderij en het landschap, in een stedenbouwkundige setting die zowel de karakteristieken in zich heeft van het wonen in een hof als de lossere samenhang van de bebouwing op het erf van een boerderij.